Roger Bundschuh  
Ivanu Jovanovicu  
Novi Magazin Beograd  
23.10.2014